Trường Mẫu giáo Trường Bình

LỄ HỘI TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 28/09/2023 (14/8 âm lịch). Trường Mẫu giáo Trường Bình tổ chức
Tết trung thu cho các bé với chủ đề "Vui hội trăng rằm" 
 
Một số hình ảnh vui tươi của các bé tại điểm Khu phố 3


 
Một số hình ảnh vui tươi của các bé tại điểm Khu phố Hòa Thuận 2