Trường Mẫu giáo Trường Bình

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

XEM KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025 TẠI ĐÂY
/Uploads/4051/files/222-K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%2024-25_0001.pdf

XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2019, 2020, 2021 TẠI ĐÂY
/Uploads/4051/files/223-TH%c3%94NG%20B%c3%81O%20TUY%e1%bb%82N%20SINH%202024-2025_0001.pdf

Vào đường link để thực hiện đăng ký tuyển sinh
 https://tuyensinh.longan.edu.vn/