Trường Mẫu giáo Trường Bình

Hình ảnh nhà trường

Trường Mẫu giáo Trường Bình là trường công lập, được thành lập vào năm 2008 theo Tờ trình số 386/TT-PGD&ĐT ngày 22/9/2008 của UBND huyện Cần Giuộc về việc xác nhận sự tồn tại và đang hoạt động dạy – học của 32 đơn vị Trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc do thất lạc Quyết định thành lập trường. Trường được UBND huyện Cần Giuộc đầu tư xây dựng các phòng học rãi đều 4 ấp. Trường có 4 điểm, điểm chính đặt tại ấp Kế Mỹ, các điểm phụ đặt tại các ấp: ấp Hòa Thuận 1, và 2 điểm Hòa Thuận 2 trên địa bàn xã Trường Bình với tổng diện tích 4415m2. Khoảng cách từ trường tới các ấp từ 1 đến 3 km. Trường xây dựng gồm 8 phòng học và các phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.