Trường Mẫu giáo Trường Bình

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ 2018-2019

Trẻ đến trường được trãi nghiệm mọi lúc mọi nơi và biết giúp đỡ cô, bạn và tự phục vụ bản thân. Từ đó trẻ sẽ có kỹ năng sống ... Vì vậy các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ đến trường ngay từ hôm nay!