Trường Mẫu giáo Trường Bình

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI TRƯỜNG HỌC

Để đảm bảo ATVSTP trong nhà trường, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Trường Bình cùng bộ phận phụ trách bán trú thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Thực hiện hợp đồng nơi cung ứng thực phẩm đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm. Đội ngữ CBGVNV được kiểm tra sức khỏe theo qui định. Tổ chức tập huấn kiến thức ATVSTP cho CBGVNV nhà trường.

Tăng cường công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường trường học để phòng, chống và ngăn chặn các bệnh cho trẻ; huy động đội ngũ CBGVNV nhà trường tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh 02 điểm trường (khu phổ 3 và khu phố Hòa Thuận 2)
Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ và điều kiện của gia đình trẻ  để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.
Tăng cường kiểm tra bếp ăn của nhà trường, cơ sở cung ứng thực phẩm, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ học tại trường.